021-88279983     info@formfazaco.com    

کانکس طرحدار

مجموعه: کانکس

کانکس های طرحدار با مدلهای سقف موجی و دکوراتیو و خاص با طرحها و اشکال مختلف عمدتا برای سایت های نمایشگاهی و شهر بازیها و از این قبیل مورد استفاده دارد.

پرسش از ما درباره این محصول یا خدمت