021-88279983     info@formfazaco.com    

طراحی و اجرای آزمایشگاه

مجموعه: فضاهای تمیز

انواع آزمایشگاههای دارویی - غذایی - لبنی - شیمی - فیزیک - مقاومت مصالح - و غیره با ایجاد فضاهای تمیز و هوادهی مناسب بر اساس طراحی مورد نیاز با پوششهای دیواره ها و سقف از نوع ساندویچ پانلهای دو رو ورق گالوانیزه یا آلوزینک رنگی و عایقهای فوم پلی یورتان و کف عمدتا با پوششهای آنتی باکتریال و رنگهای اپوکسی .

پرسش از ما درباره این محصول یا خدمت