021-88279983     info@formfazaco.com    

سرویس بهداشتی عمومی با سازه های سبک - L.S.F

سرویسهای بهداشتی عمومی پیش ساخته عمدتا در فضاهای عمومی مانند پارکها و اماکن عمومی و جاده ها و مسیرها مورد نیاز بوده و به همین دلیل مناسبترین روش جهت انتقالها و جابجایی ها بهتر است از بجای شیوه های سنتی از سیستمهای پیش ساخته که هر از چند گاهی امکان جابجایی و انتقال به مکانهایی دیگر را دارد ، استفاده کرد. 

این سیستمهای بصورت پکیجی مناسب در هر نقطه و هر مکانی و با هر اندازه ای قابلیت نصب و استفاده عموم را دارا می باشد.

پرسش از ما درباره این محصول یا خدمت