021-88279983     info@formfazaco.com    

کانکس پانلی بسته بندی شده PAC

مجموعه: کانکس

با توجه به نیاز پاره ایی از پروژه ها بعلت فورس ماژور بودن ( زلزله – سیل – جنگ ) و بر اساس نیاز فراروان به ایجاد فضاهای گسترده و در سطح زیربنای وسیع و لزوم اجرا و نصب این فضاها با سرعت بالا و همچنین امکان حمل حجم بالای پروژه در کمترین تعداد وسائط نقلیه طراحی گردیده است.

قطعات اصلی و تشکیل دهنده این نوع کانکسها شامل : کف و سقف بصورت یکپارچه و دیواره ها از نوع ساندویچ پانل و بصورت قطعات از پیش ساخته شده جهت فضاهای مختلف میباشد ، همچنین کلیه قطعات شماره گذاری و بسته بندی میشوند تا در محل اجرا پروژه نصب گردند.

پرسش از ما درباره این محصول یا خدمت