021-88279983     info@formfazaco.com    

کانکس تلفن عمومی سیار چرخدار

مجموعه: کانکس

کانکس تلفن همگانی سیار و چرخدار جهت شرایط غیر مترقبه و حوادث طراحی گردیده است. قاعدتا در شرایط فورس ماژور که امکان دسترسی به منابع و زیر ساختها ( آب و برق و تلفن و گاز و سوخت و غیره ) کاملا دشوار بنظر میرسد ؛ یکی از نیازهای مردم استفاده از تلفنهای همگانی و اطلاع رسانی به موقع میباشد. 

پرسش از ما درباره این محصول یا خدمت