021-88279983     info@formfazaco.com    

کانکس پانلی قابل توسعه پیچ و مهره ای

مجموعه: کانکس

کانکس های قابل توسعه پیچ و مهره ای عمدتا برای پروژه هائیکه در زمانهای مختلف با ظرفیتهای متفاوت مورد استفاده قرار میگیرند مورد مصرف دارد . در این مدل به راحتی میتوان نسبت به استفاده کل و یا قسمتی از این نوع کانکس ها اقدام نمود و در هر بازه زمانی به فراخور نیازتان از آن استفاده کرد.

پرسش از ما درباره این محصول یا خدمت