021-88279983     info@formfazaco.com    

تعریف پانلهای پلی یورتان

ساندویچ پانلهای پلی یورتان در این سیستم به مثابه استخوان بندی و کالبد اساسی سیستم خود را معرفی میکند . کلیه پوششهای دیواره ها و سقف و کف از قطعات ساندیچ پانلهای با عایق تزریقی فوم پلی یورتان میباشد . این روش علاوه بر اینکه بار مرده سقف و اسکلت باربر را به حداقل میرساند ، بدلیل استفاده از عایق پلی یورتان با خصوصیاتی چون ضریب انتقال حرارت پایین ، وزن کم و مقاومت مناسب و مطلوب ، مقاومت ساختمان در این سیستم را در برابر بارهای وارده ( برف و باد و دیگر عوامل طبیعی ) به حداکثر میرساند .

ادامه مطلب: تعریف پانلهای پلی یورتان

با گسترش روز افزون استفاده از ساختمان های پیش ساختهدر ایجاد بناهای مسکونی، تجاری و غیره، توجهات به سوی این نوع سیستم زیاد شده و اکثریت از مزایای استفاده از خانه های پیش ساخته اطلاعی ندارند. در این مقاله به بررسی مزیت های استفاده از ساختمان های پیش ساخته می پردازیم.

ادامه مطلب: مزایای خانه های پیش ساخته

معرفی خانه های پیش ساخته

امروزه استفاده از خانه های پیش ساخته در اجرای بناهای مختلف، یکی از متداول ترین روش های معماری  بوده و از مزایای بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله به بررسی و معرفی این سیستم پرداخته و شما را با خانه های پیش ساخته آشنا خواهیم نمود.

ادامه مطلب: معرفی خانه های پیش ساخته