021-88279983     info@formfazaco.com    

مونتاژ و دمونتاژ خانه های پیش ساخته پانلی

باز و بسته کردن یا مونتاژ و دمونتاژ خانه های پیش ساخته پانلی یکی دیگر از محصولات این گروه و بعنوان خدمات پس از فروش معرفی میگردد . از ویژگیهای متمایز و مطرح محصولات پیش ساخته همواره امکان جابجایی و تغییر به دفعات در خانه های پیش ساخته به مکانهای مختلف می باشد. 

پرسش از ما درباره این محصول یا خدمت